Reklam Nasıl Yapılır? İletişim Açısından Yapılan Reklamlar

Tüketici merkezli yaklaşımlar açısından reklam: Tüketiciye, üretilen ürün ve hizmetler hakkında doğru bilgiyi iletmektir.

Reklam Nasıl Yapılır? İletişim Açısından Yapılan Reklamlar

Pazarlama iletişimi öğeleri içinde, üzerinde en çok konuşulan ve belki de kendisinden en çok şey beklenen reklamdır. Reklam, gerek üreticiler gerekse de tüketiciler için önemli bir unsur haline gelmiştir. Reklamın, bu kadar önem kazanması ve günlük hayatın içine bu kadar girmesi farklı açılardan birçok tanımının yapılmasına imkân sağlamıştır. Reklam nasıl yapılır kısaca inceleyelim. Bir işin, bir fikrin, bir ürün veya hizmetin para karşılığında; Kitle iletişim araçlarının kullanılmasıyla önceden belirlenen, hedef kitlede istenen yönde davranış sağlama faaliyetleridir.

İletişim Açısından Reklamlar.

Tüketici merkezli yaklaşımlar açısından reklam: Tüketiciye, üretilen ürün ve hizmetler hakkında doğru bilgiyi çeşitli kitle iletişim araçlarıyla iletmektir. Bir başka görüşe göre ise reklam: Bir ürünün veya hizmetin, bir kurumun, bir kişinin veya fikrin kimliği belli sorumlusu tarafından, tarifesi önceden belirlenmiş bir bedel ödenerek, kitle iletişim araçları ile kamuoyuna olumlu bir biçimde tanıtarak benimsetilmesidir.

Reklam: Bir malın, bir hizmetin veya bir fikrin bedeli verilerek ve bedelinin kimin tarafından ödendiği anlaşılacak biçimde yapılan ve yüz yüze satış (kişisel satış) dışında kalan tanıtım etkinlikleridir. Reklam, iletişim amacını gerçekleştirmeye yönelik bir araçtır. Bu doğrultuda reklam, üretici firmaların aracı kuruluşlara; Ürünleri, hizmetleri, hizmetlere, ilişkin bilgi vermesini sağlayan ürünün tüketicisi veya satıcısı olmaların sağlayan bir süreçtir.

Reklam Nasıl Yapılır?

Reklam bir işletmenin, ürün ve hizmetleri hakkında hedef kitleleri satın alma eylemine yöneltmektir. İşletme imajını bu kitleler üzerinde oluşturabilmek için medyada, yer ve zaman satın alma yoluyla gerçekleştirdiği ikna etme faaliyetleridir. Reklam, ele aldığı mal ve hizmetleri hoşa giden tarafları ile tanıtarak kişilerde yeni ihtiyaçlar oluşturmayı amaçlar. Ancak, bu talep yaratılırken, yüz yüze iletişim yerine büyük kitlelere aynı anda ulaşabilmek için kitle iletişim araçlarını kullanmaktadır.

Bu tanımlardan reklamcılığı şöyle tanımlayabiliriz; bir mal veya hizmetin sürüleceği piyasası ve bu mal veya hizmetin alıcısı olacakları tarafından tanınması için yapılacak araştırmalar, reklam amacının, reklam giderlerinin ve mesaj türlerinin tasarlanması, reklam bütçesi, reklamın ne zaman yapılacağı, hangi iletişim araçlarının kullanılacağı konusundaki kararlar ve reklam içeriğinin hazırlanması gibi faaliyetlerin bütünüdür.

Neticede bu bilgilerden yararlanarak reklamın özelliklerini şöyle sıralamak mümkün;

  • Reklam, pazarlama iletişimi içerisinde yer alan bir öğedir.
  • Reklam, belirli bir ücret karşılığında yapılır.
  • Reklam verenden tüketiciye (hedef kitleye) doğru akan bir iletiler bütünüdür.
  • Reklam, bir kitle iletişimidir.
  • Reklamı yapan kişi, kurum ve kuruluş bellidir.

Reklam ile tüketici bilgilendirilmeye ve ikna edilmeye çalışılır.

Reklam mesajlarında mallar, hizmetler, vaatler, ödüller ve sorunlara çözümler vardır. Pazarlama iletişimi öğeleri ile işletmenin belirlediği pazarlama stratejisi doğrultusunda saptanan, pazarlama hedeflerine ulaşmak için koordineli olarak çalışır.

Gönderiye Emoji Tepkiniz nedir?

like
1
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0